Volám sa Eugen Dudáš, som umelec – samouk a pochádzam zo Slovenska. Momentálne s manželkou žijem v Linden, New Jersey. 

Napriek tomu, že vďaka svojmu otcovi som mal vo svojom srdci umenie už od ranného veku, nezačal som svoju kariéru ako umelec. Umeniu som sa venoval predovšetkým vo voľnom čase. Po absolvovaní Leteckej univerzity na Slovensku ako elektrotechnik som začal svoju profesionálnu kariéru v oblasti letectva. Tejto profesii som sa profesionálne venoval dlhé roky, avšak vášeň k umeniu ma neustále lákala. Po 17 rokoch som ukončil svoju kariéru v armáde a rozhodol sa naplniť môj dlhoročný sen – venovať sa naplno umeniu.

V Košiciach na Slovensku som otvoril malú umeleckú dielňu, kde som vystavoval moje obrazy, ale aj starožitnosti, maľby a umelecké diela iných umelcov. Takto vznikla Eurogaléria. V júli 2014 sme sa spolu s manželkou rozhodli prísť do USA, kde sa venujem maľbe a práci s umením dodnes. 

Navštevoval som rôzne umelecké podujatia, napríklad Plein Air na Slovensku, Maďarsku a Rumunsku, kde som zároveň aj vystavoval moju tvorbu. 

V rámci umeleckej techniky ma najviac oslovila maľba na drevené dosky. Táto forma maľby je vo svojej forme výnimočná a netradičná. V mojej umeleckej tvorbe ma najviac inšpirovala štruktúra dreva, ktorú vždy zakomponujem do umeleckého diela. Moje obrazy vyjadrujú každodenné pocity, zážitky z voľného času a snažím sa v divákovi vyvolať uvoľnenú, relaxačnú atmosféru. Na tvorbu používam kombináciu zmiešaných médií a farieb, v závislosti od konkrétneho obrazu. 

Na jeseň 2015 som sa pripojil k Guild of Arts a zúčastnil som sa na výstave v roku 2016, v ktorej som získal ocenenie za zásluhy. V júni 2016 som sa stal vystavujúcim členom cechu.